Ring til os på +45 71 99 67 11

PRIVATLIVSPOLITIK

Det med småt

Experience Travel Group

Med henblik på den danske Databeskyttelsesforordning, Databeskyttelseslov, samt EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er vi, Sustainable Travel Group ApS, der handler som Experience Travel Group, den dataansvarlige.

Denne privatlivspolitik angiver, hvordan vi indsamler og bruger de personlige oplysninger (“personlige data”), du giver os direkte eller gennem brug af vores hjemmeside. Denne privatlivspolitik kan fra tid til anden blive ændret eller tilføjet. Den seneste version vil blive vist på vores hjemmeside. Vi vil kun behandle personoplysninger som angivet i denne privatlivspolitik (som ændret eller tilføjet) eller på anden måde meddelt eller aftalt af dig, eller som vi på anden måde har tilladelse til at gøre i overensstemmelse med Data Protection Act 1998 og EU’s generelle databeskyttelse Forordning (GDPR).

OPLYSNINGER VI KAN INDSAMLE

For at kunne behandle din reservation, sende dig en brochure eller svare på en forespørgsel, skal vi indsamle personoplysninger fra dig. Vores hjemmeside bruger også en række essentielle “cookies” og, hvor der gives samtykke, yderligere cookies, som også kan indsamle personlige data via tjenester som Google Analytics.

Afhængigt af, hvad der kræves, kan de personlige data, vi indsamler, omfatte navne og kontaktoplysninger, kredit-/betalingskort eller andre betalingsoplysninger og særlige krav, såsom dem, der vedrører ethvert handicap eller medicinsk tilstand, som kan påvirke feriearrangementer og eventuelle kostrestriktioner, der kan afsløre din religiøse overbevisning (“følsomme personoplysninger”). Alle henvisninger i denne privatlivspolitik til persondata inkluderer følsomme persondata, medmindre andet er angivet.

OFFENTLIGGØRELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Passende personoplysninger vil blive videregivet til de relevante leverandører af dine arrangementer og enhver anden tredjepart (inklusive banker og/eller kreditkortudstedere), som har brug for at vide det, så din ferie kan leveres. Oplysningerne kan også gives til offentlige/offentlige myndigheder såsom toldvæsen eller immigration, hvis det kræves af dem, eller som krævet ved lov. Visse oplysninger kan også videregives til sikkerheds- eller kredittjekvirksomheder. I nogle tilfælde kan vi bruge andre virksomheder til at levere tjenester på vores vegne, såsom at sende brochurer og marketingmateriale. Vi giver kun tredjeparter de personlige data, de har brug for for at kunne levere deres tjenester. Bortset fra i forhold til regering/offentlige myndigheder (som vi ikke har kontrol over), vil vi tage passende skridt, som har til formål at sikre, at enhver, som vi videregiver dine personlige data til af en eller anden grund accepterer at opbevare dem sikkert, kun bruger dem til formålene med at levere deres tjenester og indsamler ikke unødvendige personlige data fra dig under det kursus, der udfører deres tjenester. Hvis vi ikke kan videregive personlige data til de relevante leverandører eller enhver anden tredjepart, hvad enten det er i EØS eller ej, vil vi ikke være i stand til at gennemføre din reservation. Ved at foretage en forespørgsel eller booking giver du samtykke til, at persondata videregives til de relevante leverandører og andre tredjeparter.

GEOGRAFISKE OVERVEJELSER

Dine personlige data kan blive opbevaret, brugt og på anden måde behandlet i Storbritannien og/eller andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS-landene er alle medlemslande af Den Europæiske Union sammen med Norge, Island og Liechtenstein. Vi kan også opbevare, bruge eller på anden måde behandle personoplysninger uden for EØS. Databeskyttelseslovgivningen er muligvis ikke så stærk uden for EØS, som den er i EØS. Personoplysninger vil ikke blive overført til et land uden for EØS, medmindre (1) det land, som de overføres til, er et land, som Europa-Kommissionen anser for at give et passende niveau af databeskyttelse, eller (2) personoplysningerne overføres til en virksomhed i USA, der har tilmeldt sig Safe Harbor-ordningen eller (3) de personlige data overføres til en virksomhed, som i henhold til vores kontrakt med dem kun er forpligtet til at håndtere dataene i overensstemmelse med vores instruktioner og opretholde passende sikkerhed for at beskytte personoplysninger, som vi er overbevist om, at de har eller (4) vi er forpligtet til at give personoplysningerne til en regering/offentlig myndighed for at kunne tilbyde din ferie.

MAILING LISTS & MARKETING

Hvor der er givet samtykke, via opt-in eller positiv handling, vil vi også gemme og bruge dine personoplysninger til fremtidige markedsføringsformål (for eksempel at sende dig en brochure eller andet markedsføringsmateriale). Alle personlige data, du giver os, vil blive opbevaret, men vi bruger kun navne og kontaktoplysninger til markedsføringsformål. Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til en tredjepart, der ikke er direkte involveret i leveringen af en service på vores vegne.  Hvis du ikke ønsker at vi kontakter dig med marketing for øje, kan du afmelde dig ved at bruge linket i vores marketingmails, eller du kan sende os en e-mail på [email protected] med anmodningen.

DATABESKYTTELSE OG OPBEVARING

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som har til formål at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og utilsigtet tab eller ødelæggelse af eller beskadigelse af personoplysninger.

Du har ved anmodning (via brev eller e-mail) ret til at kræve indsigt i, hvilke oplysninger om dig vi opbevarer eller behandler, til hvilket formål og til hvem de måtte være eller er blevet videregivet. Hvis du mener, at nogen af dine personlige data, som vi behandler, er unøjagtige eller forkerte, bedes du straks kontakte os på [email protected]. Dine personoplysninger vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, hvor de ikke længere er nødvendige eller skønnes nødvendige.

Hvis du ønsker at indsende en “anmodning om at blive glemt”, bedes du sende en e-mail til [email protected], hvor din anmodning vil blive behandlet. Vi lover at svare på dataanmodninger inden for 40 dage efter at have modtaget din skriftlige anmodning.

EKSTERNE LINKS

Udvis altid forsigtighed og rettidig omhu, før du klikker på eksterne weblinks på denne og enhver anden hjemmeside.  Bør sikre og relevante eksterne links brugere altid følge en politik med forsigtighed, før de klikker på eksterne weblinks på en hjemmeside.

Ejerne af denne hjemmeside kan ikke garantere eller verificere indholdet af nogen eksternt linket hjemmeside på trods af deres bedste indsats. Brugere bør derfor bemærke, at de klikker på eksterne links på egen risiko, og denne hjemmeside og dens ejere kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader eller nød, forårsaget af at besøge eksterne links nævnt på dette websted.

SOCIALE MEDIEPLATFORME

Kommunikation, engagement og handlinger foretaget gennem eksterne sociale medieplatforme, som denne hjemmeside og dens ejere deltager på, er underlagt de privatlivspolitikker, der holdes af hver social medieplatform.

Brugere rådes til at bruge sociale medieplatforme klogt og kommunikere / engagere sig i dem med fornøden omhu og forsigtighed med hensyn til deres eget privatliv og personlige oplysninger. Denne hjemmeside eller dens ejere vil nogensinde bede om personlige eller følsomme oplysninger gennem sociale medieplatforme og opfordre brugere, der ønsker at diskutere følsomme detaljer, til at kontakte dem via primære kommunikationskanaler såsom via telefon eller e-mail.

Denne hjemmeside kan bruge sociale delingsknapper, som hjælper med at dele webindhold direkte fra websider til den pågældende sociale medieplatform. Brugere rådes til, før de bruger sådanne sociale delingsknapper, at de gør det efter eget skøn og bemærker, at den sociale medieplatform kan spore og gemme din anmodning om at dele en webside via din sociale medieplatformskonto. Enhver sådan sporing er underlagt webstedets egen privatlivspolitik.

ANSVARSFRASKRIVELSE AF WEBSITESINDHOLD

Der gøres alt for at sikre nøjagtigheden af informationer og fotos på denne hjemmeside, men på grund af vores produkters skræddersyede karakter kan specifikke detaljer om enhver vare, produkt eller service ændres og skal anføres fra sag til sag.  Eventuelle prisoplysninger vist på hjemmesiden er kun vejledende. Vi forsøger at holde billeder vist på webstedet opdaterede og nøjagtige, men de afspejler muligvis ikke de nuværende forhold eller specifikke værelser, udsigter eller oplevelser. Kontakt os venligst direkte via e-mail eller telefon for et præcist tilbud baseret på dine specifikke krav.

Experience Travel Group